Rådgivning

Christina har mångårig erfarenhet från turism och besöksnäring och älskar affärs- och produktutveckling Möjlighetsorienterad, konstruktiv och ser gärna helheter.

Mat och måltid Tjugoettkonsulten har också fått möjlighet att erbjuda riktigt bra kompetenser inom mat och måltid, för att få en helhetslösning till dej.

Peter är redovisningskonsult med stor erfarenhet från besöksnäringsföretag och deras utmaningar. Brinner för att hitta bästa långsiktiga lösningar med stor omtanke om både person och företag.

Kontakta oss för ett förutsättningslöst första samtal. Tillsammans bedömer vi hur vi går vidare.
e-post: christina@tjugoettkonsulten.se

Hur går rådgivningen till?

Vem kan ta del av rådgivningen?

Tjugoettkonsulten har tecknat avtal med Jordbruksverket kring följande rubriker:

Rådgivning för företags-, affärs- och anläggningsutveckling
 
Genomförbarhetsstudier av investeringar
Företags- och marknadsanalyser
Konceptutveckling, samt positionering
Marknadsföring (inkl Corporate identity)
Prissättning och prisoptimering
Hållbarhetsarbete och miljöanpassning (inkl CSR)
Användning av lokal identitet och mattradition
Digitalisering och virtual reality
Kvalitets- och effektivitetsmanagement
Medarbetarmanagement
Anläggningsutveckling (facility management)
Generationsskifte
Internationalisering
Företagssammanslutningar inkl Cluster management
Utveckling av koncept, inköp och erbjudande av lokala råvaror och produkter inom mat och dryck
Kartläggning underleverantörer av lokal och regional mat och dryck
Lokalt värdskap: lokal identitet och värdet att lyfta fram lokal och regiontypisk mat och dryck
Annan rådgivning utifrån värdskap, service och bemötande som är kopplade till matkultur
Seder och bruk kopplade till bemötande, mat och dryck
Traditionell matkultur
Match-making med lokala mat- och dryckesproducenter
Gastronomiska regionala och lokala menyer
Gästupplevelsen av en lokal identitet och ett lokalt värdskap

Mer information hos Jordbruksverket