Turistbyrå

Det finns reklambyråer, advokatbyråer och turistbyråer. Men vem använder ”byrå” som synonym för kontor i dagligt tal idag?
Finns det byrådirektör på något visitkort längre? Det görs lite försök här och där att byta ut Turistbyrå till Tourist Office och andra kreativa lösningar.
Funktionen för en turistbyrå har ändrats genom åren. Från ren envägsinformation, via kommunikation till destinationsutveckling och annat som man finner lämpligt. Vad blir det i framtiden?