Uppdrag

Så många roliga uppdrag vi har fått jobba med! Vår nyfikenhet på olika utvecklingsfrågor landar oss i en mängd olika uppdrag av olika karaktär. Stort eller litet, vi är glada att få vara med och bidra till utveckling.

Exempel på pågående eller nyligen avslutade uppdrag

  • Processledare för hållbar platsutveckling av Biosfärsområdet Östra Vätterbranterna
  • Workshopledare för flera olika uppdragsgivare kring det offentligas roll för platsutveckling, kulturturism, attraktivitet och ofta hur allt detta hänger ihop.
  • Processledare för utveckling av samarbetsmodell Sörmlands turismutveckling
  • Affärsutvecklare och rådgivare i projektet ”Stöd för besöksnäringen i Eksjö, Hultsfred och Vimmerby kommun”
  • Projektledare ”Gemensam serviceutveckling i Misterhults- och Blankaholmsbygden”
  • Processledare för Kurbitsgrupper
  • Utvärdering av projektet Glasriket på Tillväxt
  • Utvärdering av projekt för Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA