Uppdrag

Så många roliga uppdrag vi har fått jobba med! Vår nyfikenhet på olika utvecklingsfrågor landar oss i en mängd olika uppdrag av olika karaktär. Stort eller litet, vi är glada att få vara med och bidra till utveckling.

Exempel på pågående eller nyligen avslutade uppdrag